Aven Travel Sp. z o.o.
ul.Przewodowa 37
04-874 Warszawa

Wycieczki krajowe: tel. (22) 425 70 30
Wycieczki zagraniczne: tel. (22) 423 14 39, (22) 423 03 17
Fax (22) 351 74 99
E-mail: wycieczka@aventravel.pl

NIP: 1132544619
REGON: 140110869
KRS: 0000232355
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN
Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A.
51 1750 0009 0000 0000 2108 3194

Konto wpłat na kilkudniowe wycieczki krajowe i zagraniczne:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 2108 3224

Zezwolenie: Zostaliśmy wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego
pod numerem 854 w dniu 9 listopada 2006 roku.

Rzetelna Firma
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Ubezpiecza nas Allianz Polska S.A.

Gwarancja ubezpieczeniowa

WAŻNE INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH!

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004r. nr 223 poz. 2268 ze zm.)

data powstania 14.04.2005

Pomóżmy Hani

Kontakt

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Treść: